Poziv i materijali za 26.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 26.sjednica Vijeća

Zapisnik 25.sjednice OV. 29.12.2020

Statutarna odluka 2021.g. (4.)

Obrazloženje uz Statutarnu odluku o 4.izmjenama i dopunama Statuta

Poslovnik o radu Vijeća, izmjene i dopune, (ožujka 2021.g.)

Obrazloženje uz izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća

Strategija razvoja turizma Općine Trpanj – prijedlog

poveznica:     http://www.trpanj.hr/?p=4346&preview=true

1. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

Odluka o otpisu (s Popisom )

Program javnih potreba u kulturi za 2021.godinu

Program javnih potreba u sportu 2021.

Socijalni program 2021.

 

Poziv i materijali za 25.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 25.sjednice OV (29.12.2020.)

Zapisnik OV 24. ( 30.11.2020.)

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ 2020.

Obrazloženje Rebalansa proračuna 2020.

Odluka o izmjene i dopune Odluka o izvršavanju proračuna Općie Trpanj za 2020.

Odluka o izmjenama Programa Održavanja kom.infrastrukture 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infr.za 2020.g.

PRORAČUN OPĆINE TRPANJ 2021.

Obrazloženje proračuna 2021-2023.

Odluka o izvršavanju proračuna Općie Trpanj 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj  za 2021.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture Općine Trpanj za 2021g..

 

Poziv i materijali za 24.sjednicu Vijeća

Dnevni red 24.sjednice Vijeća

Zapisnik 23 sjednice OV (31.7.20.)

Izvršenje proračuna

Plan Proračuna 2021

Strategija pametna općina Trpanj FINALNO

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financ.pol.stranaka i nezavisnih vijćnika iz proračuna Općine Trpanj

Pravilnik o kriterijima za otpis potraživanja

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o kom.redu(1)

Odluka o smanjenju koefic.za obračun plaće sl.i namj. za 10% (studeni 2020.)

Odluka o privremenom smanjenu koeficijenta za obračun plaće načelnika  (studeni 2020.)

Ugovor o osnivanju prava služnosti

Poziv i materijali za 22.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 22 . sjednice Vijeća

Zapisnik 19. sjednica OV (23.12.2020.)

Zapisnik s 20. sjednice Vijeća (18.02.2020.)

Zapisnik 21. sjednice OV-01.04.2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture 2020.g.

Program javnih potreba u kulturi 2020.g.

Socijalni program 2020.

Program javnih potreba u sportu 2020.g.

Progam javnih potreba od općeg interesa 2020. (1)

Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Trpanj

CZ, ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA od interwsa za sustav CZ O-T. 2020.g.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

Popis_otpisanih_obveza KN, PNK i PT

Zahtjev Jadranke Volarević

Poziv i materijali za 19.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 19.sjednice OV (3)

Zapisnik s 18.sjednice OV (1)

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-sintetika

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-analitika

Ispis rebalansa – Posebni dio 2019

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-sint

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-anali.

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

Obrazloženje proračuna 2019-2021

Odluka o zatvaranju kom.odlagališta

Odluka o koeficijentima plaća službenika i namještenika u JUO s obrazloženjem

Odluka o izmjeni koeficijenta za obračun plaće načelnika 2019.g. (1)

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

CZ-Analiza stanja sustava civilne zaštite 2019 Trpanj

CZ, Smjernice za organizaciju sustava CZ Opcina Trpanj

CZ-Godišnji plan razvoja CZ_2020 

 

Skip to content