Materijali za 20. sjednicu OV

Z A P I S N I K sa 19. (devetnaeste) sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016.-opći dio tip II

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016.-posebni dio

Odluka o prikljucenju Trpanj

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Trpanj

Program financiranja udruga građana i institucija 2017.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture 2017.

Program javnih potreba u sportu 2017.g.

Program javnih potreba za kulturu 2017.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2017.g.

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana vijeća za koncesije

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana vijeća za koncesije

Socijalni program 2017.g.

Strateški razvojni program Općine Trpanj za razdoblje 2015. – 2020.

ZAHTJEV ZA OTKUP ZEMLJIŠTA -Dubravka Tromans

ZAHTJEV ZA OTKUP ZEMLJIŠTA -Mia Begović

Skip to content