Poziv i materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 9.sjednice Vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice OV (28.12.2022.)

Strategija upravljanja imovinom Općine Trpanj za razdoblje 2023.-2029

Odluka o lokalnim porezima Općine Trpanj

Odluka o parkingu, izmjene odluke

Odluka o financiranju političkih stranaka 2023.g.

Odluka o proglašenju kom.infr., -Gradina-

Program raspolaganja poljop.zemljištem

Knjižnice, odluka o knjižničnoj djelatnosti

Odluka Vijeća – Dječji vrtić-

Socijalni plan za 2023.g.

 

Poziv i materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv i dnevni red Općinskog vijeća  – 8/22 (28.12.2022.)

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća (7/2022.g.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Trpanj za 2022.godinu

Program održavanja kounalne infrastrukture za 2022.g.,- izmjene i dopune

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2022., – izmjene i dopune

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., opći dio

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., posebni dio

Obrazlozenje-proracuna-za-2023-2025

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2023.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023g..

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022.g.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite – 2023.g.

Poziv i materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 07 – 2022., OV

Zapisnik 06. sjednica OV (2022.)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2021.g. – OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2021.

Izvješće o izvršenju Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.g.

Odluka o 2, izmjenama  Odluke o koeficijentima u JUO

Odluka o plaći i drugim pravima iz rada načelnika

Jozo Šegetin, ponuda na prodaju č.z.77 k,o, Trpanj

Slejko Jozo i Ante, ponuda za prodaju č.z.86-2, k.o.Trpanj

 

Poziv i materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 4. sjednice Vijeća,

Zapisnik sa 3. sjednice Vijeća ( 28. 09.2021.),

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2021.g.,

Odluka o 2. izm. i dop. Proračuna-REBALANS 2021.g.,

Izmjene i dopune Programa održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2021.g.,

Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021.g.,

Proračun Općine Trpanj za 2022.g. – prijedlog s Obrazloženjem proračuna 2022-2024.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Trpanj 2022.,o

Program održavanja kom. infrastrukture 2022.,

Program građenja komunalne infrastrukture 2022.g ,

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za financiranje pol.aktivnosti 2021.g.,

Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto,

Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom,

Lista dokumenata arhiv- TRPANJ,

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi,

Analiza stanja sustava CZ 2021.g.,

Godišnji plan razvoja sustava CZ – 2022.,

Smjernice sustava civilne zaštite -2022.-2025.

 

 

 

 

 

Poziv za 3.sjednicu Općinskog vijeća s materijalima

Dnevni red za 03. sjednicu Vijeća

Zapisnik s 02. sjednice Vijeća

PP 2, rekapitulacija postupka izrade IDPPOT

Odluka o prestanku važenja Odluke o priv. smanjenju koeficijenta za obračun plaće u JUO 

Obrazloženje uz Odluku o priv. smanjenju koeficijenta za obračun plaće u JUO, 2021.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće u JUO

Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenom koefici. za obračun plaće načelniku za 20%

Obrazloženje uz Odluku o privremenom koefic.  za obračun plaće načelnika za 20%

Zahtjev Maria Butirića

 

 

 

Poziv i materijali za 26.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 26.sjednica Vijeća

Zapisnik 25.sjednice OV. 29.12.2020

Statutarna odluka 2021.g. (4.)

Obrazloženje uz Statutarnu odluku o 4.izmjenama i dopunama Statuta

Poslovnik o radu Vijeća, izmjene i dopune, (ožujka 2021.g.)

Obrazloženje uz izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća

Strategija razvoja turizma Općine Trpanj – prijedlog

poveznica:     http://www.trpanj.hr/?p=4346&preview=true

1. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

Odluka o otpisu (s Popisom )

Program javnih potreba u kulturi za 2021.godinu

Program javnih potreba u sportu 2021.

Socijalni program 2021.

 

Poziv i materijali za 25.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 25.sjednice OV (29.12.2020.)

Zapisnik OV 24. ( 30.11.2020.)

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ 2020.

Obrazloženje Rebalansa proračuna 2020.

Odluka o izmjene i dopune Odluka o izvršavanju proračuna Općie Trpanj za 2020.

Odluka o izmjenama Programa Održavanja kom.infrastrukture 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infr.za 2020.g.

PRORAČUN OPĆINE TRPANJ 2021.

Obrazloženje proračuna 2021-2023.

Odluka o izvršavanju proračuna Općie Trpanj 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj  za 2021.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture Općine Trpanj za 2021g..

 

Skip to content