Općina Trpanj zajedno sa cijelim poluotokom Pelješcom administrativno potpada pod Dubrovačko neretvansku županiju. Općina Trpanj prostire se na 36,70 km2. Prema Popisu stanovništva 1991. i 2001.godine imala je 871 stanovnika, dok prema popisu stanovništva od 2011. godine ima 721 stanovnika. Općinu Trpanj čine 4 naselja:Trpanj, Gornja Vrućica, Donja Vrućica i Duba Pelješka. Administrativno središte Općine nalazi se u naselju Trpanj.
Više o povjesti Općine Trpanj i njenim znamenitostima, ljepotama, možete pronaći na web stranici Turističke zajednice Općine Trpanj:
http://www.tzo-trpanj.hr
 

Skip to content