Odluke i Programi Općinskog vijeća doneseni 20.05.2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture 2020.g.

Program javnih potreba u kulturi 2020.g.

Socijalni program 2020.

Program javnih potreba u sportu 2020.g.

Progam javnih potreba od općeg interesa 2020.

Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Trpanj

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u općini Trpanj u  2020.g.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

Popis otpisanih obveza komunalne naknade, poreza na kuću za odmor i poreza na tvrtku

 

Poziv i materijali za 22.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 22 . sjednice Vijeća

Zapisnik 19. sjednica OV (23.12.2020.)

Zapisnik s 20. sjednice Vijeća (18.02.2020.)

Zapisnik 21. sjednice OV-01.04.2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture 2020.g.

Program javnih potreba u kulturi 2020.g.

Socijalni program 2020.

Program javnih potreba u sportu 2020.g.

Progam javnih potreba od općeg interesa 2020. (1)

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020.g.

CZ, ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA od interwsa za sustav CZ O-T. 2020.g.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

Popis_otpisanih_obveza KN, PNK i PT

Zahtjev Jadranke Volarević