Poziv i materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv i dnevni red Općinskog vijeća  – 8/22 (28.12.2022.)

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća (7/2022.g.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Trpanj za 2022.godinu

Program održavanja kounalne infrastrukture za 2022.g.,- izmjene i dopune

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2022., – izmjene i dopune

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., opći dio

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., posebni dio

Obrazlozenje-proracuna-za-2023-2025

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2023.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023g..

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022.g.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite – 2023.g.

Poziv i materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 07 – 2022., OV

Zapisnik 06. sjednica OV (2022.)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2021.g. – OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2021.

Izvješće o izvršenju Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.g.

Odluka o 2, izmjenama  Odluke o koeficijentima u JUO

Odluka o plaći i drugim pravima iz rada načelnika

Jozo Šegetin, ponuda na prodaju č.z.77 k,o, Trpanj

Slejko Jozo i Ante, ponuda za prodaju č.z.86-2, k.o.Trpanj

 

Skip to content