Poziv i materijali za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red za 15 sjednicu OV-2019.g..

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Trpanj

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Trpanj

Obrazloženje uz Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Trpanj

Odluka o uređenju prometa na području Općine Trpan j

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima u Općini Trpanj

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu prikupljanja komunalnog otpada