Poziv i materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 07 – 2022., OV

Zapisnik 06. sjednica OV (2022.)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2021.g. – OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2021.

Izvješće o izvršenju Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.g.

Odluka o 2, izmjenama  Odluke o koeficijentima u JUO

Odluka o plaći i drugim pravima iz rada načelnika

Jozo Šegetin, ponuda na prodaju č.z.77 k,o, Trpanj

Slejko Jozo i Ante, ponuda za prodaju č.z.86-2, k.o.Trpanj

 

Skip to content