Poziv i materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 4. sjednice Vijeća,

Zapisnik sa 3. sjednice Vijeća ( 28. 09.2021.),

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2021.g.,

Odluka o 2. izm. i dop. Proračuna-REBALANS 2021.g.,

Izmjene i dopune Programa održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2021.g.,

Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021.g.,

Proračun Općine Trpanj za 2022.g. – prijedlog s Obrazloženjem proračuna 2022-2024.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Trpanj 2022.,o

Program održavanja kom. infrastrukture 2022.,

Program građenja komunalne infrastrukture 2022.g ,

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za financiranje pol.aktivnosti 2021.g.,

Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto,

Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom,

Lista dokumenata arhiv- TRPANJ,

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi,

Analiza stanja sustava CZ 2021.g.,

Godišnji plan razvoja sustava CZ – 2022.,

Smjernice sustava civilne zaštite -2022.-2025.

 

 

 

 

 

Poziv za 3.sjednicu Općinskog vijeća s materijalima

Dnevni red za 03. sjednicu Vijeća

Zapisnik s 02. sjednice Vijeća

PP 2, rekapitulacija postupka izrade IDPPOT

Odluka o prestanku važenja Odluke o priv. smanjenju koeficijenta za obračun plaće u JUO 

Obrazloženje uz Odluku o priv. smanjenju koeficijenta za obračun plaće u JUO, 2021.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće u JUO

Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenom koefici. za obračun plaće načelniku za 20%

Obrazloženje uz Odluku o privremenom koefic.  za obračun plaće načelnika za 20%

Zahtjev Maria Butirića

 

 

 

Skip to content