Poziv i materijali za 26.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 26.sjednica Vijeća

Zapisnik 25.sjednice OV. 29.12.2020

Statutarna odluka 2021.g. (4.)

Obrazloženje uz Statutarnu odluku o 4.izmjenama i dopunama Statuta

Poslovnik o radu Vijeća, izmjene i dopune, (ožujka 2021.g.)

Obrazloženje uz izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća

Strategija razvoja turizma Općine Trpanj – prijedlog

poveznica:     http://www.trpanj.hr/?p=4346&preview=true

1. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

Odluka o otpisu (s Popisom )

Program javnih potreba u kulturi za 2021.godinu

Program javnih potreba u sportu 2021.

Socijalni program 2021.

 

Skip to content