Poziv i materijali za 25.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 25.sjednice OV (29.12.2020.)

Zapisnik OV 24. ( 30.11.2020.)

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ 2020.

Obrazloženje Rebalansa proračuna 2020.

Odluka o izmjene i dopune Odluka o izvršavanju proračuna Općie Trpanj za 2020.

Odluka o izmjenama Programa Održavanja kom.infrastrukture 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infr.za 2020.g.

PRORAČUN OPĆINE TRPANJ 2021.

Obrazloženje proračuna 2021-2023.

Odluka o izvršavanju proračuna Općie Trpanj 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj  za 2021.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture Općine Trpanj za 2021g..

 

Poziv i materijali za 24.sjednicu Vijeća

Dnevni red 24.sjednice Vijeća

Zapisnik 23 sjednice OV (31.7.20.)

Izvršenje proračuna

Plan Proračuna 2021

Strategija pametna općina Trpanj FINALNO

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financ.pol.stranaka i nezavisnih vijćnika iz proračuna Općine Trpanj

Pravilnik o kriterijima za otpis potraživanja

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o kom.redu(1)

Odluka o smanjenju koefic.za obračun plaće sl.i namj. za 10% (studeni 2020.)

Odluka o privremenom smanjenu koeficijenta za obračun plaće načelnika  (studeni 2020.)

Ugovor o osnivanju prava služnosti

Skip to content