Odluke Općinskog vijeća donesene na 02. sjednici održanoj 26.srpnja 2021.godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2020.godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2020.godini

Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020.godini

Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Odluka o osnivanju LAGUR-a

Odluke i Programi Općinskog vijeća od 18.ožujka 2021.g.

4.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Trpanj (ožujak 2021.g.)

Poslovnik o radu Vijeća, 1. izmjene i dopune_(ožujak 2021.g.)

Strategija razvoja turizma – odluka

Strategija razvoja turizma Općine Trpanj 2019-2025

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja 

Popis za otpis

Program javnih potreba u kulturi za 2021.godinu

Program javnih potreba u sportu 2021.

Socijalni program 2021.

Naknada za novorođenče, zahtjev

 

 

Skip to content