Poziv i materijali za 14.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 14.sjednice OV-2019.g.

Zapisnik s 13.sjednice Općinskog vijeća

Odluka o komunalnoj naknadi

Obrazloženje uz Odluku o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu 

Obrazloženje uz Odluku o komunalnom doprinosu

Analiza stanja civilne zaštite Opcine Trpanj za 2017.g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite Opcine Trpanj, 2017-2020.

Zahtjev – Vlado Šegetin