Poziv za 4.sjednice Stožera civilne zaštite Općine Trpanj s materijalima

Dnevni red 4.sjednice Stožera CZ

Zapisnik 3.sjednice Stožera CZ (8.5.2018.)Stožer CZ,

Plan rada Stožer CZ,

Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara – 2019.

Financijski plan stožera za provođenje zadaća 2019.

Plan aktivnog uključivanja subjekata zaštite od požara za 2018. godinu

Plan i ustrojstvo motriteljsko-dojavne službe za 2019.g.