Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada”Vinošta” u Trpnju

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa i njegovog zamjenika

Odluka o procijenjenoj vrijednosti javne nabave radova na rekonstrukciji i opremanju poslovne građevine javne namajene u Trpnju

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj za 2019.godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Opcine Trpanj, za razdoblje od 2020.godine do 2024. godine

 

Poziv i materijali za 19.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 19.sjednice OV (3)

Zapisnik s 18.sjednice OV (1)

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-sintetika

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-analitika

Ispis rebalansa – Posebni dio 2019

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-sint

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-anali.

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

Obrazloženje proračuna 2019-2021

Odluka o zatvaranju kom.odlagališta

Odluka o koeficijentima plaća službenika i namještenika u JUO s obrazloženjem

Odluka o izmjeni koeficijenta za obračun plaće načelnika 2019.g. (1)

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

CZ-Analiza stanja sustava civilne zaštite 2019 Trpanj

CZ, Smjernice za organizaciju sustava CZ Opcina Trpanj

CZ-Godišnji plan razvoja CZ_2020