Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada”Vinošta” u Trpnju

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa i njegovog zamjenika

Odluka o procijenjenoj vrijednosti javne nabave radova na rekonstrukciji i opremanju poslovne građevine javne namajene u Trpnju

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj za 2019.godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Opcine Trpanj, za razdoblje od 2020.godine do 2024. godine