Poziv i materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv i dnevni red Općinskog vijeća  – 8/22 (28.12.2022.)

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća (7/2022.g.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Trpanj za 2022.godinu

Program održavanja kounalne infrastrukture za 2022.g.,- izmjene i dopune

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2022., – izmjene i dopune

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., opći dio

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., posebni dio

Obrazlozenje-proracuna-za-2023-2025

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2023.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023g..

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022.g.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite – 2023.g.

Skip to content