Poziv i materijali za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red za 15 sjednicu OV-2019.g..

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Trpanj

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Trpanj

Obrazloženje uz Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Trpanj

Odluka o uređenju prometa na području Općine Trpan j

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima u Općini Trpanj

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu prikupljanja komunalnog otpada

 

Poziv i materijali za 14.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 14.sjednice OV-2019.g.

Zapisnik s 13.sjednice Općinskog vijeća

Odluka o komunalnoj naknadi

Obrazloženje uz Odluku o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu 

Obrazloženje uz Odluku o komunalnom doprinosu

Analiza stanja civilne zaštite Opcine Trpanj za 2017.g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite Opcine Trpanj, 2017-2020.

Zahtjev – Vlado Šegetin

 

Poziv i materijali za 12.sjednicu Vijeća

Dnevni red 12.18 23.12.2018

Zapisnik s 11.sjednice OV-2018.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture 2019.

odluka o izvršenju Prorčuna 2019

program javnih potreba u sportu 2019.

Program održavanja kom. infrastrukture 2019.

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

LCW147_IspisRebalansaProsireni-POSEBAN DIO

Plan razvojnih programa

LCW147_IspisRebalansaProracunaOpciDioProsireniTipII-REBALANS – OPĆI DIO

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-sintetika

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-analitika

Ispis projekcije plana proračuna – Posebni dio

Skip to content