Materijali za 17. sjednicu OV

Z A P I S N I K sa 16. (šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća

ODLUKA o određenju naziva ulice

Odluka o općinskim porezima

Odluka Općine Trpanj i MRRFEU o kapitalnim projektima

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016. – OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016. – EKONOMSKI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016. – ORG. DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016. – PROGRAMSKI DIO

Materijali za 14. sjednicu OV

Z A P I S N I K sa 13. (trinaeste) sjednice Općinskog vijeća

Program financiranja udruga građana i institucija za 2016. g.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Trpanj za 2016. god.

Program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2016. g.

Program javnih potreba za kulturu za 2016. g. na području Općine Trpanj

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.

Socijalni program Općine Trpanj za 2016. g.

Skip to content