Materijali za 14. sjednicu OV

Z A P I S N I K sa 13. (trinaeste) sjednice Općinskog vijeća

Program financiranja udruga građana i institucija za 2016. g.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Trpanj za 2016. god.

Program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2016. g.

Program javnih potreba za kulturu za 2016. g. na području Općine Trpanj

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.

Socijalni program Općine Trpanj za 2016. g.

Materijali za 10. sjednicu OV

2 Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

3 Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Trpanj za razdoblje od 2016. – 2020. godine

4 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

5 Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade

6a GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Trpanj za 2015.godinu

6 Zaključak o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine trpanj

7 Izvještaj o izvršenju Programa održavanja kom infrastr u 2014 g za djelatnosti iz čl 22 stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu

8 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015.

9. Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god.

10. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Trpanj za 2015. g.

11. Program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2015. god.

12. Program javnih potreba za kulturu za 2015. g. na području Općine Trpanj

13 Program financiranja udruga 2015

Skip to content