LAG V – obavijesti o tečajevima i natječajima

LAG V, izmjeni Natječaja za provedbu intervencije 73.12

LAG V, Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027

LAG V, natječaj za provedbu intervencije – Osiguranje poljoprivredne proizvodnje-

LAG V, natječaj za intervenciju 73.12. “Potpora malim poljoprivrednicima” iz SP ZPP RH 2023

LAG V, Javni natječaj za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju -58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja-

LAG V, Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

LAG V, Natječaj za intervenciju 73.12. “Potpora malim poljoprivrednicima”

LAG V, Natječaj za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz SP ZPP RH 2023

LAG V, Natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2024. g.

LAG V, natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

LAG V, potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

LAG V, OTP banka d.d. raspisala je Javni natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“.

LAG V, natječaji za nagrade REGIOSTARS za najbolje projekte koji se financiraju u okviru kohezijske politike

LAG V, javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2023. godinu.

LAG V, indikativni plan objave natječaja Ministarstva poljoprivrede u 2023.g.

LAG V, Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023. godini.

LAG V, prva izmjena otvorenih natječaja za Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima-LAG V, prva izmjena otvorenih natječaja za Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima-

LAG V, javni natječaj – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“

LAG V, natječaj – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – i tip operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“,

LAG V, natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3.-Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija-

LAG V, Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu -OBRTNA SREDSTVA 2022.-

LAG V, tečaj “Seoski turizam“ za poljoprivrednike

LAG V, natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

LAG V, besplatan tečaj informatičke pismenosti za odrasle

LAG V, natječaj “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lag V, Javni poziv za program -Konkurentnost turističkog gospodarstva –

LAG V, Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. godini.

LAG V, javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2022. godinu.

LAG V, javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u DNŽ za 2022.godinz

LAG V, tečaj Seoski turizam za poljoprivrednike

LAG V, Javni poziv za projekt podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, te organizacija manifestacija, susreta, natjecanja, priredbi i sl. u 2022. godini.

LAG V, tečaj – Seoski turizam za poljoprivrednike –

LAG V, natječaj za TO 2.1.2. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

LAG V, Javni natječaj DNŽ za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2022. godinu.

LAG V, natječaj za ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

LAG V, Natječaj za provedbu podmjere 10.2. -Potpora za očuvanje, održivog korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

LAG V, Pozivi Dubrovačko-neretvanske županije za predlaganje programa-projekata koje provode udruge

LAG V, poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

LAG V, Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“

LAG V, treće izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip operacije 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

LAG V – obavijest mjera ruralnog razvoja (Mjera 10)

LAG V, edukacija “Akademiju za OPG“,

LAG V- obavijest o održavanju informativne radionice

LAG V, prijave na besplatan tečaj informatičke pismenosti

Lag V, je Javni poziv za sudjelovanje u besplatnom akceleracijskom programu za male i srednje poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, u sklopu projekta „CREATURES“.

LAG V, Obavijest o nastavku Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu.

LAG V-radionica uvod u eko sustav

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za mjere TO 4.1.1.

LAG V – uredovni dani

LAG V obavijest

LAG V – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

LAG V – Natječaj za TO 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaLag V, je Javni poziv za sudjelovanje u besplatnom akceleracijskom programu za male i srednje poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, u sklopu projekta „CREATURES“.

LAG V – Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije

LAG V- besplatna radionica “Poticajni kreditni program”

LAG V – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu.

LAG V – webinar

LAG V – radionicu za poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

LAG V-RIBOLOV – Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

LAG V – Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

LAG V – online seminar na temu osnivanje i uvjeti poslovanja OPG-a

LAG V – prijave za šesto izdanje LEAP summita

LAG V- natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

LAG V, prijave za besplatne programe osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja

LAG V, webinar na temu energetske tranzicije

LAG V, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

LAG V – natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika

LAG V- jednodnevna radionica

LAG V – program osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja

LAG V, za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora

LAG V- tečajeva za osposobljavanje u poljoprivredi.

LAG V-natječaj za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.1.

LAG V – natječaj za Mjeru 2.2 Diverzifikacija-diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

LAG V – 7. natječaj 

LAG V – 8.  natječaj 

Skip to content