LAG V – obavijesti o tečajevima i natječajima

LAG V, potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

LAG V, OTP banka d.d. raspisala je Javni natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“.

LAG V, natječaji za nagrade REGIOSTARS za najbolje projekte koji se financiraju u okviru kohezijske politike

LAG V, javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2023. godinu.

LAG V, indikativni plan objave natječaja Ministarstva poljoprivrede u 2023.g.

LAG V, Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023. godini.

LAG V, prva izmjena otvorenih natječaja za Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima-LAG V, prva izmjena otvorenih natječaja za Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima-

LAG V, javni natječaj – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“

LAG V, natječaj – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – i tip operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“,

LAG V, natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3.-Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija-

LAG V, Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu -OBRTNA SREDSTVA 2022.-

LAG V, tečaj “Seoski turizam“ za poljoprivrednike

LAG V, natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

LAG V, besplatan tečaj informatičke pismenosti za odrasle

LAG V, natječaj “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lag V, Javni poziv za program -Konkurentnost turističkog gospodarstva –

LAG V, Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. godini.

LAG V, javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2022. godinu.

LAG V, javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u DNŽ za 2022.godinz

LAG V, tečaj Seoski turizam za poljoprivrednike

LAG V, Javni poziv za projekt podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, te organizacija manifestacija, susreta, natjecanja, priredbi i sl. u 2022. godini.

LAG V, tečaj – Seoski turizam za poljoprivrednike –

LAG V, natječaj za TO 2.1.2. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

LAG V, Javni natječaj DNŽ za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2022. godinu.

LAG V, natječaj za ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

LAG V, Natječaj za provedbu podmjere 10.2. -Potpora za očuvanje, održivog korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

LAG V, Pozivi Dubrovačko-neretvanske županije za predlaganje programa-projekata koje provode udruge

LAG V, poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

LAG V, Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“

LAG V, treće izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip operacije 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

LAG V – obavijest mjera ruralnog razvoja (Mjera 10)

LAG V, edukacija “Akademiju za OPG“,

LAG V- obavijest o održavanju informativne radionice

LAG V, prijave na besplatan tečaj informatičke pismenosti

Lag V, je Javni poziv za sudjelovanje u besplatnom akceleracijskom programu za male i srednje poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, u sklopu projekta „CREATURES“.

LAG V, Obavijest o nastavku Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu.

LAG V-radionica uvod u eko sustav

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za mjere TO 4.1.1.

LAG V – uredovni dani

LAG V obavijest

LAG V – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

LAG V – Natječaj za TO 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaLag V, je Javni poziv za sudjelovanje u besplatnom akceleracijskom programu za male i srednje poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, u sklopu projekta „CREATURES“.

LAG V – Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije

LAG V- besplatna radionica “Poticajni kreditni program”

LAG V – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu.

LAG V – webinar

LAG V – radionicu za poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

LAG V-RIBOLOV – Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

LAG V – Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

LAG V – online seminar na temu osnivanje i uvjeti poslovanja OPG-a

LAG V – prijave za šesto izdanje LEAP summita

LAG V- natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

LAG V, prijave za besplatne programe osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja

LAG V, webinar na temu energetske tranzicije

LAG V, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

LAG V – natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika

LAG V- jednodnevna radionica

LAG V – program osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja

LAG V, za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora

LAG V- tečajeva za osposobljavanje u poljoprivredi.

LAG V-natječaj za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.1.

LAG V – natječaj za Mjeru 2.2 Diverzifikacija-diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

LAG V – 7. natječaj 

LAG V – 8.  natječaj 

Skip to content