RIJEŠENJE BIRAČKI ODBORI

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 – TRPANJ
– PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE “TRPANJ”,
TRPANJ,KRALJA TOMISLAVA 41
imenuju se:

1. VALENTINA KOLUDROVIĆ – za predsjednicu

2. RENATA JELAVIĆ – za potpredsjednicu

3. VIŠNJA ŠEGETIN – za članicu

4. SUZANA SKOKANDIĆ – za članicu

5. RINA MILINOVIĆ – za članicu

6. MARIO KATIĆ – za člana

7. VESNA BUTIRIĆ – za članicu

8. ANA ROSO – za članicu

9. IVAN ZMIJANJAC – za člana

10. ANTONIO DUJMOVIĆ – za člana

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača
na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 002 – GORNJA VRUĆICA
– PROSTORIJE DOMA KULTURE GORNJA VRUĆICA, GORNJA VRUĆICA

imenuju se:

1. VINI MILINOVIĆ – za predsjednicu

2. GROZDANA KRISTIĆ – za potpredsjednicu

3. NEVENA IVANDIĆ – za članicu

4. ANKA ČULJAK – za članicu

5. ALEKSANDRA JAKŠIĆ – za članicu

6. ANTE VUKASOVIĆ – za člana

7. KATJA VOJVODIĆ – za članicu

8. EGON DUPCA – za člana

9. DONKO MIRKOVIĆ – za člana

10. JELICA MAĆELA – za članicu

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom
mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost
i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 0

URBROJ: 0

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 003 – DONJA VRUĆICA
– PROSTORIJE DOMA KULTURE (BIVŠA OŠ U DONJOJ VRUĆICI),
DONJA VRUĆICA BB
imenuju se:

1. RENATA IVANDIĆ – za predsjednicu

2. IVANA ROSO – za potpredsjednicu

3. ŽELJKO GRLJUŠIĆ – za člana

4. VESNA VEIĆ – za članicu

5. KATARINA BIOČIĆ – za članicu

6. VEDRAN IVANKOVIĆ – za člana

7. ANTE GAVRAN – za člana

8. ANTE VUJIČIĆ – za člana

9. DAMJAN SKOKANDIĆ – za člana

10. NEVENA SKOKANDIĆ – za članicu

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na
biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 004 – DUBA PELJEŠKA
– PROSTORIJE DOMA KULTURE U DUBI PELJEŠKOJ, DUBA PELJEŠKA
BB
imenuju se:

1. DAMIR IVANŠEVIĆ – za predsjednika

2. MARIJA RADETIĆ – za potpredsjednicu

3. JOŠKO BILIĆ – za člana

4. KARMEN ANČIĆ – za članicu

5. MATO BILIĆ – za člana

6. DINKO ROSO – za člana

7. ŽELJKO BELIN – za člana

8. TARA RAFAELA FERRI – za članicu

9. ZVONIMIR MAJIĆ – za člana

10. GINA GRAHOVAC – za članicu

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom
mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     

RIJEŠENJE ZBIRNO ZA NAČELNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS,
utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
Kandidat:

JAKŠA FRANKOVIĆ; TRPANJ, ŽALO 3; rođ. 01.10.1968; OIB: 09560329065; M

Zamjenica kandidata:

KRISTINA MURINA; DUBA PELJEŠKA, DUBA PELJEŠKA 9; rođ. 29.04.1975; OIB: 82971242925; �

Predlagatelj:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIČ – HSP AS

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
MARIJA DRAGOJEVIĆ, ŽARKO DRAGOJEVIĆ, SNJEŽANA HOLOVKA,
utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
Kandidat:

MLADEN LUKŠIĆ; TRPANJ, POTOK 6; rođ. 09.08.1949; OIB: 48968420163; M

Zamjenica kandidata:

MORANA ANTONIA RAGUZ; TRPANJ, KOVAČI 13; rođ. 12.06.1975; OIB: 51153477840; �

KANDIDAT GRUPE BIRAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ

1. Kandidat: JAKŠA FRANKOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Zamjenica kandidata: KRISTINA MURINA

2. Kandidat: MLADEN LUKŠIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Zamjenica kandidata: MORANA ANTONIA RAGUZ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

RIJEŠENJE ZBIRNO ZA VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIČ – HSP AS,
utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: TONČI JELAŠ
Kandidatkinje/kandidati:

1. TONČI JELAŠ; HRVAT; TRPANJ, POTOK 16; rođ. 30.12.1968; OIB: 55587244454; M

2. BRUNO KOLUDROVIĆ; HRVAT; TRPANJ, PUT DUBOKOG DOCA 5; rođ. 18.02.1959; OIB: 88895828935; M

3. MADE MAĆELA; HRVATICA; GORNJA VRUĆICA, NOVAČIĆI 26; rođ. 09.01.1961; OIB: 77370330693; �

4. NENAD TOMIĆ; HRVAT; GORNJA VRUĆICA, KRAČINIĆI 1; rođ. 03.01.1951; OIB: 83879898314; M

5. MARKO VEIĆ; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 11; rođ. 14.04.1963; OIB: 38280190036; M

6. JURE ANTUNOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, POTOK 18; rođ. 15.11.1952; OIB: 30936101512; M

7. MLADEN ROSO; HRVAT; TRPANJ, PUT ZABORĆA 10; rođ. 24.04.1966; OIB: 55962052436; M

8. JOZO ŠEGETIN; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 20; rođ. 02.07.1974; OIB: 71365061745; M

9. ANTE JURIĆ; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 29; rođ. 15.01.1986; OIB: 08315214089; M

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS, AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVIĆ dipl.ing.
Kandidatkinje/kandidati:

1. JAKOV BEGOVIĆ, dipl.ing.; HRVAT; TRPANJ, FERRI JURAJ 1; rođ. 24.02.1956; OIB: 87130782699; M

2. VALENTIN DUJMOVIĆ, bacc.; HRVAT; TRPANJ, OGRC 13; rođ. 11.08.1981; OIB: 57157396421; M

3. DIONES SRHOJ; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 39/A; rođ. 30.01.1966; OIB: 06334985479; M

4. SNJEŽANA HOLOVKA, ing.; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 30; rođ. 10.01.1963; OIB: 84800626677; Ž

5. MARINA MAĆELA, bacc.; NEPOZNATA; GORNJA VRUĆICA, NOVAČIĆI 26; rođ. 02.01.1990; OIB: 27755810862; Ž

6. IGOR BIGUNAC; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 13; rođ. 18.03.1976; OIB: 02526702321; M

7. DARIJO RAŠIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 9; rođ. 09.03.1973; OIB: 79750709129; M

8. MORANA ANTONIA RAGUZ, akademski slikar; NEPOZNATA; TRPANJ, KOVAČI 13; rođ. 12.06.1975; OIB: 51153477840; Ž

9. MLADEN LUKŠIĆ, oec.; HRVAT; TRPANJ, POTOK 6; rođ. 09.08.1949; OIB: 48968420163; M

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO
Kandidatkinje/kandidati:

1. MARIJO ROSO; HRVAT; TRPANJ, ŽARIN PUT 12; rođ. 28.11.1972; OIB: 37928727924; M

2. INES KRIŽAN; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 10; rođ. 02.07.1975; OIB: 17457131326; Ž

3. TOMISLAV MILINOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, DONJE KUĆE 10; rođ. 19.08.1960; OIB: 43697850714; M

4. DRAGAN BOŠKOVIĆ; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 10.04.1985; OIB: 51389696683; M

5. PETAR MAJIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 4; rođ. 01.08.1951; OIB: 80012585954; M

6. GORAN BOŠKOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 11.03.1958; OIB: 21279920939; M

7. MIRO BELAIĆ; HRVAT; TRPANJ, PESTIŠI 10/A; rođ. 01.06.1959; OIB: 40840134101; M

8. ANTE GAVRAN; HRVAT; TRPANJ, DRŽIĆA MARINA 17; rođ. 26.02.1954; OIB: 17108486904; M

9. DARKO MATKOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 20; rođ. 28.06.1974; OIB: 02982813186; M

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: TONČI VODOPIĆ
Kandidatkinje/kandidati:

1. TONČI VODOPIĆ; NEPOZNATA; TRPANJ, DONJE KUĆE 6; rođ. 13.08.1990; OIB: 28441019280; M

2. BOJANA BIGUNAC; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 13; rođ. 07.08.1982; OIB: 34018343721; Ž

3. OLIVIJA VODOPIĆ; HRVATICA; TRPANJ, DONJE KUĆE 6; rođ. 03.05.1960; OIB: 92307778263; Ž

4. PAULINA BOŠKOVIĆ; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 02.01.1989; OIB: 03761612081; Ž

5. ALEKSANDRA BOŠKOVIĆ; SRPKINJA; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 12.02.1960; OIB: 46643399998; Ž

6. IGOR VUJICA; HRVAT; TRPANJ, DEKOVIĆI 21; rođ. 29.01.1973; OIB: 20146050856; M

7. ANKICA MAJIĆ; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 4; rođ. 31.07.1962; OIB: 13398675723; Ž

8. KATIJA BIGUNAC; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 13; rođ. 17.05.1955; OIB: 98435111481; Ž

9. MARIJETA FERRI; NEPOZNATA; TRPANJ, ANDRIČIĆI 6; rođ. 11.04.1983; OIB: 93925521603; Ž

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA:
URBROJ:

TRPANJ,

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: TONČI JELAŠ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVIĆ dipl.ing.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: TONČI VODOPIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

ZBIRNA LISTA ZA NAČELNIKA 2013

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
 

1. Kandidat: JAKŠA FRANKOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Zamjenica kandidata: KRISTINA MURINA

2. Kandidat: MLADEN LUKŠIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Zamjenica kandidata: MORANA ANTONIA RAGUZ

 
 
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ
 
 
 
 

ZBIRNA LISTA ZA VIJEĆE 2013

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

 
KLASA:013-03/13-01/01
URBROJ:2117/07-13-01

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: TONČI JELAŠ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVIĆ dipl.ing.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: TONČI VODOPIĆ

 
 
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ
 
 
 
 

Rješenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEP-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
 
 
 
 
 
 
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 
 
 
 
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), županijsko izborno povjerenstvo DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE donosi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R J E Š E N J E

 
 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 
 

NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na području OPĆINE TRPANJ određuju se biračka mjesta

 
 

1. Biračko mjesto broj

1.
 
 
 
 
 
TRPANJ
 
 

PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE "TRPANJ", TRPANJ,KRALJA TOMISLAVA 41

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRPANJ: ANDRIČIĆI, ŽARIN PUT, DEKOVIĆI, DINKA FABRISA, DON NEDJELJKA SUBOTIĆA,
DONJE KUĆE, DRŽIĆA MARINA, FERRI JURAJ, GUNDULIĆA IVANA, KOVAČI,
KRALJA TOMISLAVA, LUKA, OGRC, PESTIŠI, POTOK, PUT DUBOKOG DOCA, PUT SV. ROKA,
PUT VILA, PUT ZABORĆA, RIBARSKA OBALA, SKALINI SV. ROKA, TRG IVA CIBILIĆA,
UZ SKALINE, ZABRIŽAK, ZASACA, ŽALO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Biračko mjesto broj

2.
 
 
 
 
 

GORNJA VRUĆICA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE GORNJA VRUĆICA, GORNJA VRUĆICA

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GORNJA VRUĆICA: KRAČINIĆI, NOVAČIĆI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Biračko mjesto broj

3.
 
 
 
 
 

DONJA VRUĆICA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE (BIVŠA OŠ U DONJOJ VRUĆICI), DONJA VRUĆICA BB

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONJA VRUĆICA: DONJE SELO, ŠEPUTI, UVALA DIVNA, VELI VRH

 
 
 
 
 
 
 

4. Biračko mjesto broj

4.
 
 
 

DUBA PELJEŠKA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE U DUBI PELJEŠKOJ, DUBA PELJEŠKA BB

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
DUBA PELJEŠKA: DUBA PELJEŠKA, U PORTU
 
 
 
 
 
DUBROVNIK, 28.03.2013.
PREDSJEDNIK
 
 
 

Josita Begović, v.r.

 
 
 
 
 

Europski parlament

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U
DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 013-01/13-01/07
URBROJ: 2117-06/1-13-5

Dubrovnik, 6. ožujka 2013. godine

 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Gundulićeva poljana 1 20000 Dubrovnik

GRADOVIMA – svima
OPĆINAMA – svima

 

PREDMET: Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske; obavijest i objava biračima/cama – dostavljaju se

Ministarstvo uprave, dopisom KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/1-13-1 od 04. ožujka 2013. godine, obavijestilo je ovaj Ured državne uprave da je Predsjednik Republike Hrvatske dana 01. ožujka 2013. godine, donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Narodnim novinama", broj: 27 od 04. ožujka 2013. godine.

Za dan izbora određena je nedjelja, 14. travnja 2013. godine.

U narečenom dopisu, Ministarstvo je zatražilo da se o istom obavijeste županije, gradovi i općine, a poglavito stoga kako se u ovom razdoblju do provedbe izbora ne bi pristupalo preimenovanju ulica, trgova, mjesta i naselja, kako bi se izvatci iz popisa birača mogli izraditi s točnim adresama.
 

Također, u prilogu narečenoga dopisa, dostavljen je i tekst Objave biračima KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2 od 04. ožujka 2013. godine, koju je, sukladno članku 23. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj: 144/12) izdao ministar uprave i koja je objavljena na web stranicama Ministarstva uprave.

Nastavno na narečenu Objavu biračima, ovaj Ured državne uprave je na svojim web stranicama dao Obavijest biračima/cama KLASA: 013-01/13-01/07, URBROJ: 2117-06/1-13-4 od 6. ožujka 2013. godine u kojoj se daju detaljniji podatci u svezi s provedbom izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji su od interesa za građane.
– 2 –
U prilogu se dostavljaju tekst narečene Objave biračima i tekst Obavijesti biračima/cama s molbom da ih, u cilju još boljeg informiranja zainteresiranih građana/ki, objavite na svojim internetskim stranicama i oglasnim pločama, odnosno oglasnim pločama gradskih kotareva i mjesnih odbora.
 

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Niko Vukić

 
Prilog: Tekst Objave biračima Ministarstva uprave i tekst Obavijesti biračima/cama ovoga
Ureda državne uprave – kao u tekstu
 

Na znanje:

1. Predstojnik – ovdje

2. Služba za zajedničke poslove

IT koordinator – ovdje