NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE “LAG 5”

LAG 5 RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5"

Radno mjesto: Stručni suradnik Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5"
Mjesto rada: Orebić/Mljet
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godine) na pola radnog vremena
Objava natječaja: 19.1.2015.
Rok za prijavu: 27.1.2015.

Više informacija o natječaju: Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine na pola radnog vremena, s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.
Od kandidata/kinje se oćekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:
-izradu projektnih prijedloga
-uspostava i održavanje kontakata sa članovima Udruge na području otoka Mljeta i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
-promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom na području otoka Mljeta, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
-praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
-identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
-pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge na području otoka Mljeta i ostalim stanovnicima otoka Mljeta.
-Organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Mljeta,
-izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, voćenje zapisnika i arhiva, -upoznavanje javnosti otoka Mljeta s radom Udruge,
-obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

Završen diplomski sveučilišni studij (min. 300 ECTS bodova) iz područja ekonomskih znanosti te
-visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava
-poćeljno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
-poznavanje LEADER metodologija i programa EFARD, ERDF, Erasmus +, ESF
-praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
-dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
-odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
-odlično poznavanje rada na računalu,
-posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

-životopis / CV.

Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja. Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Probni rad od 6 mjeseci je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 27. siječnja 2015. preporućenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5 Zrinsko-Frankopanska
2 20 250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje-stručni suradnik"

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.
Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr

Marija Roglić, mag.oec et inf.
Lokalna akcijska grupa "LAG 5" Zrinsko-Frankopanska 2,
20250 Orebić tel: 020 713-472 mob: 099 496-5460

Besplatno savjetovanje za ruralna područja

Poštovani,
LAG 5 Vas poziva na INFO DAN
– besplatno savjetovanje za ruralna područja i izlaganje primjera iz poljske prakse.
INFO DAN će se odrđati 05. studenog 2014. godine, u srijedu, s početkom u 09:00 h u dvorani Općine Orebić.

Posjet info danu je besplatan i otvoren za sve postojeće i moguće korisnike EU fondova i sredstava, kao i sve koji se žele informirati o navedenom polju, te je namijenjen svim sektorima, javnoj i lokalnoj samoupravi, poduzetništvu, udrugama i privatnim osobama.

PREDAVAČI

KREŠIMIR BUDIŠA – DIREKTOR UHY SAVJETOVANJE D.O.O. Krešimir je ključni stručnjak društva UHY SAVJETOVANJE, s partnerskim društvom UHY HB EKONOM najvećeg revizorskog i konzalting društva u Dalmaciji. Posjeduje višegodišnje iskustvo pripreme projekata, kontrolinga, financijskog savjetovanja i revizije EU projekata uz dodatnu specijalizaciju u području razvoja poslovanja, povezivanja međunarodnih partnera kroz UHY mrežu i B4 grupu te pronalazak načina za financiranje projekata. Ujedno je član Vijeća zajednice poslovnih savjetnika HGK.

INGE JELAVIĆ – DIREKTOR – SCALA D.O.O. Inge Jelavić direktor je društva SCALA d.o.o., društva specijaliziranog za područje projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, s dugogodišnjim iskustvom pripreme IPARD projekata, te član Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika HGK te Udruge konzultanata za ruralni razvoj.

BORIS PEKIĆ – B4 STOWARZYSZENIE Boris Pekić jedan je od voditelja projekata B4 Stowarzyszenie u Hrvatskoj, poljskog društva za pripremu vlastitih i i vanjskih projekata financiranih iz EU fondova. Društvo je za sebe provelo preko 80 projekata vrijednosti preko 14,5 mil. EUR, te pripremilo preko 200 projekata za klijente vrijednosti preko 1,2 milijarde EUR.

PROGRAM
09:00 – 09:15 Registracija i pozdravni govori Registracija sudionika te pozdravni govor predsjednice LAG 5
09:15 – 10:15 Krešimir Budiša – UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Prilike za financiranje projekata kroz strukturne i kohezijske fondovi EU
10:15 – 10:30 Pauza
10:30 – 11:30 Inge Jelavić – SCALA d.o.o. Što nam konačno donosi Program ruralnog razvoja?
11:30 – 12:15 Boris Pekić – B4 Stowarzyszenie – Poljska Primjeri iz prakse poljskog društva i Podkarpatske regije – najuspješnije poljske pokrajine u privlaćenju sredstava iz EU fondova
12:15 – 12:30 Pitanja i odgovori Okrugli stol sudionika info dana o projektima na području LAG-a uz odgovore na pitanja iz publike PRIJAVE Molimo da potvrdite svoje sudjelovanje na info danu (zbog ogranićenog kapaciteta dvorane) do 4. studenog 2014. na:
ANA MARIJA KAŠTELAN – KOMUNIKACIJSKI MANAGER
Tel 021 612 673
Email: anamarija.kastelan@uhy.hr
LAG 5 Vas još jednom poziva da se Informirate na vrijeme i skupite dobre ideje iz poljskih iskustava!
Srdačan pozdrav, Katarina Slejko
Lokalna akcijska grupa ”LAG 5” Zrinsko – Frankopanska 2,
20250 Orebić mob: +385 91 3456 311