LAG V – obavijesti o tečajevima i natječajima

LAG V, edukacija “Akademiju za OPG“,

LAG V- obavijest o održavanju informativne radionice

LAG V, prijave na besplatan tečaj informatičke pismenosti

Lag V, je Javni poziv za sudjelovanje u besplatnom akceleracijskom programu za male i srednje poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, u sklopu projekta „CREATURES“.

LAG V, Obavijest o nastavku Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu.

LAG V-radionica uvod u eko sustav

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za mjere TO 4.1.1.

LAG V – uredovni dani

LAG V obavijest

LAG V – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

LAG V – Natječaj za TO 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaLag V, je Javni poziv za sudjelovanje u besplatnom akceleracijskom programu za male i srednje poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, u sklopu projekta „CREATURES“.

LAG V – Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije

LAG V- besplatna radionica “Poticajni kreditni program”

LAG V – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu.

LAG V – webinar

LAG V – radionicu za poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

LAG V-RIBOLOV – Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

LAG V – Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

LAG V – online seminar na temu osnivanje i uvjeti poslovanja OPG-a

LAG V – prijave za šesto izdanje LEAP summita

LAG V- natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

LAG V, prijave za besplatne programe osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja

LAG V, webinar na temu energetske tranzicije

LAG V, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

LAG V – natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika

LAG V- jednodnevna radionica

LAG V – program osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja

LAG V, za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora

LAG V- tečajeva za osposobljavanje u poljoprivredi.

LAG V-natječaj za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.1.

LAG V – natječaj za Mjeru 2.2 Diverzifikacija-diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

LAG V – 7. natječaj 

LAG V – 8.  natječaj 

Upozorenje DHZ na opasne vremenske pojave!

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave (14.10.2021.)

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave (06. i 07.10.2021.)

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave (21. i 22.04.2021.)

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave (10.02.2021.)

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave (08.02.2021.)

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave (29. i 30. 01 2021.g..)

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave (15.01.2021.)

Upozorenje_opasne_vremenske_pojave

Izjava o pristupačnosti

Općina Trpanj nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu http://www.trpanj.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća,Općina Trpanj provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrazaca i dokumenata)
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • za naglašavanje manjih dijelova teksta koriste se strong i em elementi (umjesto b i i elemenata)
 • slike nemaju prikladan tekstualni (alt atribut) na hrvatskom jeziku i zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak
 • veličine ikona u mobilnim aplikacijama, zajedno s prostorom oko njih, koje se aktiviraju dodirom prsta ne zadovoljavaju uvjet minimalnih veličina 48 x 48 dp9, te međusobnu udaljenost tih klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta, minimalno 8 dp

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 1. prosinca 2019. godine temeljem samoprocjene koju je provela Općina Trpanj

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Općini Trpanj možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za pristup informacijama Općine Trpanj

 • telefonom na broj: +385 20 743 448
 • fax-om na broj: +385 20 743 936
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.trpanj@du.t-com.hr
 • poštom na adresu: Općina Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Skip to content