Odluke i Programi Općinskog vijeća od 18.ožujka 2021.g.

4.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Trpanj (ožujak 2021.g.)

Poslovnik o radu Vijeća, 1. izmjene i dopune_(ožujak 2021.g.)

Strategija razvoja turizma – odluka

Strategija razvoja turizma Općine Trpanj 2019-2025

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja 

Popis za otpis

Program javnih potreba u kulturi za 2021.godinu

Program javnih potreba u sportu 2021.

Socijalni program 2021.

 

Skip to content