Članovi Općinskog vijeća općine Trpanj 2021.g.

1. VEIĆ IVAN, koalicija političkih stranaka HDZ – HSS, predsjednik vijeća;

2. JELAŠ TONČI,  koalicija političkih stranaka HDZ – HSS;

3. NEDOH ANDRIJA, koalicija političkih stranaka HDZ – HSS;

4. MIRKO ANTONIJA, grupa birača;

5. NESANOVIĆ JOSIP, grupa birača, potpredsjednik Općinskog vijeća;

6. BUTIRIĆ LAURA, grupa birača

7. ŽEGURA IVO, grupa birača

 

Skip to content