Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine te povjerene poslove državne uprave koji se obavljaju u općini.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik.

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđena su sljedeća radna mjesta:

1. NADA IVANKOVIĆ, dipl.iur. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
procelnik@trpanj.hr
Tel. 020 743 448
020 456 876
Fax. 020 743 936

2. IVANA JELAŠ, ekonomist za turizam, viši administrativni referent
ivana.opcinatp@gmail.com
Tel. 020 743 448
Fax. 020 743 936

3. OZREN KAPOR, komunalno-prometni redar
redar@trpanj.hr
Tel. 020 743 448
Fax. 020 743 936

4. NIKOLA BILIŠ, viši referent za upravno pravne i komunalne poslove
nikola@trpanj.hr
Tel. 020 743 448
Fax. 020 743 936

Skip to content