Poziv i materijali za 13. sjednicu Vijeća

Dnevni red za 13.sjednicu Vijeća (27.06.2024.)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 2024

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2024

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi i njezinom pravnom statusu – Polivalentno nogometno igralište

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima načelnika _2024_s obrazloženjem

Ponuda Ančić Ivane i Pave Agustinovića

PROCJEMBENI ELABORAT − PR V-10/2024 K.Č.ZEM. 126-2,3 k.o. Trpanj

Zahtjev -Bodulka handmade-

Nesanović M., ponuda za prodaju nekretnine

 

 

Poziv i materijali za 12.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 12.sjednice Vijeća (28.12.2023.)

Zapisnik OV 11. ( 23.12.2023.)

Ispis rebalansa – Opći dio

Ispis rebalansa – Posebni dio

Obrazloženje Izmjene i dopune Proračuna Općine Trpanj 2023.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023

Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenju komunalne infrastrukture u 2023

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio

!Ispis projekcije plana proračuna – Račun financiranja prema izvorima (1)

!Ispis projekcije plana proračuna – Račun financiranja (2)

Ispis projekcije plana proračuna – Račun prihoda i rashoda (3)

!Ispis projekcije plana proračuna – Prihodi i rashodi po izvorima (4)

!Ispis projekcije plana proračuna – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (5)

!Ispis projekcije plana proračuna – Prihodi i rashodi po izvorima (6)

!Ispis projekcije plana proračuna – Posebni dio

Obrazlozenje-proracuna-za-2024-2026.(1)

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2024

Program održavanja kom. infrastrukture 2024

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2024g..

Poziv i materijali za 11.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 11. sjednice Vijeća

Zapisnik sa 10. sjednice Vijeća (listopada 2023.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

Obrazloženje uz Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Grada Dubrovnika i općina, slijednica ex Općine Dubrovnik

Sporazum kojim se uređuje pitanje okončanja sudskog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku

Ponude za prodaju nekretnina A. Zmijanac i K. Vojvodić

Izvod iz procjembenog elaborata za ponuđene nekretnine Zmijanac-Vojvodić

Skip to content