Udruge, 2022.godina

Udruge, odluka o financiranju projekata u 2022.g. (br.2.)

UDRUGE 2022.-DRUGI JAVNI NATJEČAJ 

Udruge-OBRAZAC- “A

Udruge-OBRAZAC- “B”

Udruge-OBRAZAC- “C”

Udruge – izjava o nepostojanju dvostrukog-financiranja

Udruge – izjava o nekažnjavanju

Udruge, odluka o financiranju projekata u 2022.g.

UDRUGE, JAVNI NATJEČAJ 2022.g.

Udruge, OBRAZAC “A”

Udruge, OBRAZAC “B”

Udruge, OBRAZAC  “C”

Udruge, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Udruge, izjava o nekažnjavanju

Udruge, godišnji plan 2022.g. s tablicom

 

Odluka načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj na okoliš

PP 2, obavijest o donošenju Odluke načelnika da nije potrebno provođenje strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj na okoliš

Odluka načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IDPPUOT na okoliš

Skip to content