Odluke i Programi Općinskog vijeća doneseni 20.05.2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture 2020.g.

Program javnih potreba u kulturi 2020.g.

Socijalni program 2020.

Program javnih potreba u sportu 2020.g.

Progam javnih potreba od općeg interesa 2020.

Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Trpanj

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u općini Trpanj u  2020.g.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

Popis otpisanih obveza komunalne naknade, poreza na kuću za odmor i poreza na tvrtku

 

Skip to content