Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO (Nikola)

Odluka o privremenom koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika u JUO (10%)

Odluka o privremenim koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO (20%)

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Skip to content