Odluka načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj na okoliš

PP 2, obavijest o donošenju Odluke načelnika da nije potrebno provođenje strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj na okoliš

Odluka načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IDPPUOT na okoliš

Skip to content