REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:410-07/13-01/01
Ur.broj:2117/07-13-05

Trpanj, 06. ožujka 2013.

O B A V I J E S T

Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj, poziva i podsjeća sve obveznike poreza na kuću za odmor, da su, temeljem članka 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br.117/93, 69/97, 33/00, 73/0, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 73/08 i 25/12), dužni do 31. ožujka 2013.godine dostaviti prijavu s podacima o kući za odmor i to: adresu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće u m2, identifikacione podatke o vlasniku kuće (ime i prezime, adresa, broj OIB-a), te da, ukoliko to ne učinu podliježu prekršajnoj odgovornosti.

NAPOMENA: Poreznu prijavu s traženim podacima dužni su podnijeti samo oni porezni obveznici koji to do sada nisu učinili kao i oni kod kojih je, u odnosu na postojeću evidenciju ovog Upravnog odjela, došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva ili adrese.

Jedinstveni upravni odjel

 

Skip to content