Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine broj 110/07, 125/08) obavještavamo da Općina Trpanj ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa:

–  Tvrtkom  MAK-SAT d.o.o. čiji je vlasnik i jedini član uprave ŽELJAN KATIĆ, koji obnaša 

    dužnost zamjenika načelnika Općine Trpanj.
 

Skip to content