Proračun Općine Trpanj za 2023.godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 09-2023

Općina-Trpanj-Proračun-u-malom-za-2023.-godinu_

Proračun Općine Trpanj za 2023. i projekcije za 2024.g.  i 2025. godinu – Opći dio

Proračun Općine Trpanj za 2023. i projekcije za 2024.g.  i 2025. godine – Posebni dio

Obrazloženje proračuna za 2023-2025.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijsko izvješće

Odluka načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj na okoliš

PP 2, obavijest o donošenju Odluke načelnika da nije potrebno provođenje strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj na okoliš

Odluka načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IDPPUOT na okoliš

Skip to content