Poziv i materijali za 19.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 19.sjednice OV (3)

Zapisnik s 18.sjednice OV (1)

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-sintetika

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-analitika

Ispis rebalansa – Posebni dio 2019

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-sint

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-anali.

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

Obrazloženje proračuna 2019-2021

Odluka o zatvaranju kom.odlagališta

Odluka o koeficijentima plaća službenika i namještenika u JUO s obrazloženjem

Odluka o izmjeni koeficijenta za obračun plaće načelnika 2019.g. (1)

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

CZ-Analiza stanja sustava civilne zaštite 2019 Trpanj

CZ, Smjernice za organizaciju sustava CZ Opcina Trpanj

CZ-Godišnji plan razvoja CZ_2020 

 

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Trpanj

086_160719_izvornik_tekst-grafika

086_160718_izvornik_graf-dio_1-namjena

086_160718_izvornik_graf-dio_2a-promet-ptt-elektro

086_160718_izvornik_graf-dio_2b-ViK

086_160718_izvornik_graf-dio_3a-priroda-kultura

086_160718_izvornik_graf-dio_3b-stanista

086_160718_izvornik_graf-dio_3c-uvjeti

086_160718_izvornik_graf-dio_4-1

086_160718_izvornik_graf-dio_4-2

086_160718_izvornik_graf-dio_4-3

086_160719_izvornik_obrazlozenje

Skip to content