REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 361-03/11-01/01
Urbroj:2117-07/11-02

Trpanj, 12. ožujka 2012.

JAVNI POZIV

Obavještavamo sve koji su nezakonito sagradili ili dogradili svoje zgrade da temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 90/11), mogu legalizirati iste.
Nadležno tjelo za vođenje ovog postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu opkoliša, Ispostava Korčula te sve potrebne informacije vezano za ovaj postupka, možete zatražiti od nadležnog Upravnog odjela. Ovaj postupak se pokreće na zahtjev stranke a zahtjev se može podnijeti najkasnije do 31.prosinca 2012.godine.
Pozivano sve zainteresirane da iskoriste ovu zakonsku mogućnost kako bi uključili u pravni sustav – legalizirali – svoje bespravno sagrađene zgrade.

Jedinstveni upravni odjel

Skip to content