IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

(članak 13.)

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 30/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Trpanj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju)

Skip to content