Obavijest – mobilni šalter MUP-a

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ

Klasa:810-01/13-01/03
Ur.broj:2117/07-01/01-13-2

Trpanj, 10. ožujka 2014.

OBAVIJEST

 

Obavještavamo građane da će u naselju Trpanj, (na parkiralištu ispred DVD doma), u petak 14. ožujka 2014.godine, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, biti stacionirano mobilno šaltersko vozilo Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, za potrebe ishodovanja osobnih isprava građana (prijave-odjave, MBG-a, osobne iskaznice, putovnice i sl.).

OPĆINA TRPANJ

RIJEŠENJE BIRAČKI ODBORI

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 – TRPANJ
– PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE “TRPANJ”,
TRPANJ,KRALJA TOMISLAVA 41
imenuju se:

1. VALENTINA KOLUDROVIĆ – za predsjednicu

2. RENATA JELAVIĆ – za potpredsjednicu

3. VIŠNJA ŠEGETIN – za članicu

4. SUZANA SKOKANDIĆ – za članicu

5. RINA MILINOVIĆ – za članicu

6. MARIO KATIĆ – za člana

7. VESNA BUTIRIĆ – za članicu

8. ANA ROSO – za članicu

9. IVAN ZMIJANJAC – za člana

10. ANTONIO DUJMOVIĆ – za člana

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača
na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 002 – GORNJA VRUĆICA
– PROSTORIJE DOMA KULTURE GORNJA VRUĆICA, GORNJA VRUĆICA

imenuju se:

1. VINI MILINOVIĆ – za predsjednicu

2. GROZDANA KRISTIĆ – za potpredsjednicu

3. NEVENA IVANDIĆ – za članicu

4. ANKA ČULJAK – za članicu

5. ALEKSANDRA JAKŠIĆ – za članicu

6. ANTE VUKASOVIĆ – za člana

7. KATJA VOJVODIĆ – za članicu

8. EGON DUPCA – za člana

9. DONKO MIRKOVIĆ – za člana

10. JELICA MAĆELA – za članicu

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom
mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost
i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 0

URBROJ: 0

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 003 – DONJA VRUĆICA
– PROSTORIJE DOMA KULTURE (BIVŠA OŠ U DONJOJ VRUĆICI),
DONJA VRUĆICA BB
imenuju se:

1. RENATA IVANDIĆ – za predsjednicu

2. IVANA ROSO – za potpredsjednicu

3. ŽELJKO GRLJUŠIĆ – za člana

4. VESNA VEIĆ – za članicu

5. KATARINA BIOČIĆ – za članicu

6. VEDRAN IVANKOVIĆ – za člana

7. ANTE GAVRAN – za člana

8. ANTE VUJIČIĆ – za člana

9. DAMJAN SKOKANDIĆ – za člana

10. NEVENA SKOKANDIĆ – za članicu

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na
biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne novine”, broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 004 – DUBA PELJEŠKA
– PROSTORIJE DOMA KULTURE U DUBI PELJEŠKOJ, DUBA PELJEŠKA
BB
imenuju se:

1. DAMIR IVANŠEVIĆ – za predsjednika

2. MARIJA RADETIĆ – za potpredsjednicu

3. JOŠKO BILIĆ – za člana

4. KARMEN ANČIĆ – za članicu

5. MATO BILIĆ – za člana

6. DINKO ROSO – za člana

7. ŽELJKO BELIN – za člana

8. TARA RAFAELA FERRI – za članicu

9. ZVONIMIR MAJIĆ – za člana

10. GINA GRAHOVAC – za članicu

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom
mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013. PREDSJEDNICA

 

 

NADA IVANKOVIĆ
     

RIJEŠENJE ZBIRNO ZA NAČELNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS,
utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
Kandidat:

JAKŠA FRANKOVIĆ; TRPANJ, ŽALO 3; rođ. 01.10.1968; OIB: 09560329065; M

Zamjenica kandidata:

KRISTINA MURINA; DUBA PELJEŠKA, DUBA PELJEŠKA 9; rođ. 29.04.1975; OIB: 82971242925; �

Predlagatelj:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIČ – HSP AS

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
MARIJA DRAGOJEVIĆ, ŽARKO DRAGOJEVIĆ, SNJEŽANA HOLOVKA,
utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
Kandidat:

MLADEN LUKŠIĆ; TRPANJ, POTOK 6; rođ. 09.08.1949; OIB: 48968420163; M

Zamjenica kandidata:

MORANA ANTONIA RAGUZ; TRPANJ, KOVAČI 13; rođ. 12.06.1975; OIB: 51153477840; �

KANDIDAT GRUPE BIRAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ

1. Kandidat: JAKŠA FRANKOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Zamjenica kandidata: KRISTINA MURINA

2. Kandidat: MLADEN LUKŠIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Zamjenica kandidata: MORANA ANTONIA RAGUZ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

RIJEŠENJE ZBIRNO ZA VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima
(“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIČ – HSP AS,
utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: TONČI JELAŠ
Kandidatkinje/kandidati:

1. TONČI JELAŠ; HRVAT; TRPANJ, POTOK 16; rođ. 30.12.1968; OIB: 55587244454; M

2. BRUNO KOLUDROVIĆ; HRVAT; TRPANJ, PUT DUBOKOG DOCA 5; rođ. 18.02.1959; OIB: 88895828935; M

3. MADE MAĆELA; HRVATICA; GORNJA VRUĆICA, NOVAČIĆI 26; rođ. 09.01.1961; OIB: 77370330693; �

4. NENAD TOMIĆ; HRVAT; GORNJA VRUĆICA, KRAČINIĆI 1; rođ. 03.01.1951; OIB: 83879898314; M

5. MARKO VEIĆ; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 11; rođ. 14.04.1963; OIB: 38280190036; M

6. JURE ANTUNOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, POTOK 18; rođ. 15.11.1952; OIB: 30936101512; M

7. MLADEN ROSO; HRVAT; TRPANJ, PUT ZABORĆA 10; rođ. 24.04.1966; OIB: 55962052436; M

8. JOZO ŠEGETIN; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 20; rođ. 02.07.1974; OIB: 71365061745; M

9. ANTE JURIĆ; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 29; rođ. 15.01.1986; OIB: 08315214089; M

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS, AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVIĆ dipl.ing.
Kandidatkinje/kandidati:

1. JAKOV BEGOVIĆ, dipl.ing.; HRVAT; TRPANJ, FERRI JURAJ 1; rođ. 24.02.1956; OIB: 87130782699; M

2. VALENTIN DUJMOVIĆ, bacc.; HRVAT; TRPANJ, OGRC 13; rođ. 11.08.1981; OIB: 57157396421; M

3. DIONES SRHOJ; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 39/A; rođ. 30.01.1966; OIB: 06334985479; M

4. SNJEŽANA HOLOVKA, ing.; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 30; rođ. 10.01.1963; OIB: 84800626677; Ž

5. MARINA MAĆELA, bacc.; NEPOZNATA; GORNJA VRUĆICA, NOVAČIĆI 26; rođ. 02.01.1990; OIB: 27755810862; Ž

6. IGOR BIGUNAC; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 13; rođ. 18.03.1976; OIB: 02526702321; M

7. DARIJO RAŠIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 9; rođ. 09.03.1973; OIB: 79750709129; M

8. MORANA ANTONIA RAGUZ, akademski slikar; NEPOZNATA; TRPANJ, KOVAČI 13; rođ. 12.06.1975; OIB: 51153477840; Ž

9. MLADEN LUKŠIĆ, oec.; HRVAT; TRPANJ, POTOK 6; rođ. 09.08.1949; OIB: 48968420163; M

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO
Kandidatkinje/kandidati:

1. MARIJO ROSO; HRVAT; TRPANJ, ŽARIN PUT 12; rođ. 28.11.1972; OIB: 37928727924; M

2. INES KRIŽAN; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 10; rođ. 02.07.1975; OIB: 17457131326; Ž

3. TOMISLAV MILINOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, DONJE KUĆE 10; rođ. 19.08.1960; OIB: 43697850714; M

4. DRAGAN BOŠKOVIĆ; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 10.04.1985; OIB: 51389696683; M

5. PETAR MAJIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 4; rođ. 01.08.1951; OIB: 80012585954; M

6. GORAN BOŠKOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 11.03.1958; OIB: 21279920939; M

7. MIRO BELAIĆ; HRVAT; TRPANJ, PESTIŠI 10/A; rođ. 01.06.1959; OIB: 40840134101; M

8. ANTE GAVRAN; HRVAT; TRPANJ, DRŽIĆA MARINA 17; rođ. 26.02.1954; OIB: 17108486904; M

9. DARKO MATKOVIĆ; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 20; rođ. 28.06.1974; OIB: 02982813186; M

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: TONČI VODOPIĆ
Kandidatkinje/kandidati:

1. TONČI VODOPIĆ; NEPOZNATA; TRPANJ, DONJE KUĆE 6; rođ. 13.08.1990; OIB: 28441019280; M

2. BOJANA BIGUNAC; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 13; rođ. 07.08.1982; OIB: 34018343721; Ž

3. OLIVIJA VODOPIĆ; HRVATICA; TRPANJ, DONJE KUĆE 6; rođ. 03.05.1960; OIB: 92307778263; Ž

4. PAULINA BOŠKOVIĆ; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 02.01.1989; OIB: 03761612081; Ž

5. ALEKSANDRA BOŠKOVIĆ; SRPKINJA; TRPANJ, ZASACA 6; rođ. 12.02.1960; OIB: 46643399998; Ž

6. IGOR VUJICA; HRVAT; TRPANJ, DEKOVIĆI 21; rođ. 29.01.1973; OIB: 20146050856; M

7. ANKICA MAJIĆ; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 4; rođ. 31.07.1962; OIB: 13398675723; Ž

8. KATIJA BIGUNAC; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 13; rođ. 17.05.1955; OIB: 98435111481; Ž

9. MARIJETA FERRI; NEPOZNATA; TRPANJ, ANDRIČIĆI 6; rođ. 11.04.1983; OIB: 93925521603; Ž

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA:
URBROJ:

TRPANJ,

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: TONČI JELAŠ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVIĆ dipl.ing.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: TONČI VODOPIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ

ZBIRNA LISTA ZA NAČELNIKA 2013

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
 

1. Kandidat: JAKŠA FRANKOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Zamjenica kandidata: KRISTINA MURINA

2. Kandidat: MLADEN LUKŠIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Zamjenica kandidata: MORANA ANTONIA RAGUZ

 
 
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ
 
 
 
 

ZBIRNA LISTA ZA VIJEĆE 2013

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

 
KLASA:013-03/13-01/01
URBROJ:2117/07-13-01

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPANJ
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: TONČI JELAŠ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVIĆ dipl.ing.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: TONČI VODOPIĆ

 
 
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ
 
 
 
 

Skip to content