REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: UP/I 363-01/14-01/06 Ur.broj:2117/07-05/01-14-2
Trpanj, 20. kolovoza 2014.

O B A V I J E S T

Dana 21. i 22. kolovoza 2014.godine, u Trpnju, Žalo 3 – na trpanjskoj rivi, na parking prostoru naspram Caffe bara „Trenta“, bit će postavljen kamion Hrvatskog Telekoma (prikolica + pozornica) radi promocije i prodaje svojih proizvoda i usluga.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Skip to content