Materijali za 14. sjednicu OV

Z A P I S N I K sa 13. (trinaeste) sjednice Općinskog vijeća

Program financiranja udruga građana i institucija za 2016. g.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Trpanj za 2016. god.

Program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2016. g.

Program javnih potreba za kulturu za 2016. g. na području Općine Trpanj

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.

Socijalni program Općine Trpanj za 2016. g.

Skip to content