REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ

Klasa:810-01/13-01/03
Ur.broj:2117/07-01/01-13-2

Trpanj, 10. ožujka 2014.

OBAVIJEST

 

Obavještavamo građane da će u naselju Trpanj, (na parkiralištu ispred DVD doma), u petak 14. ožujka 2014.godine, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, biti stacionirano mobilno šaltersko vozilo Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, za potrebe ishodovanja osobnih isprava građana (prijave-odjave, MBG-a, osobne iskaznice, putovnice i sl.).

OPĆINA TRPANJ

Skip to content