REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 013-01/13-01/07 URBROJ: 2117-06/1-13-4

Dubrovnik, 6. ožujka 2013. godine

 
 
OBAVIJEST BIRAČIMA/CAMA
 

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. ožujka 2013. godine, donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Narodnim novinama", broj: 27 od 04. ožujka 2013. godine.

Za dan izbora određena je nedjelja, 14. travnja 2013. godine.

Temeljem narećene Odluke, ministar uprave je, sukladno odredbi članka 23. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj: 144/12) izdao Objavu biračima KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2 od 04. ožujka 2013. godine koja je objavljena na web stranicama Ministarstva uprave i na web stranicama ovoga Ureda državne uprave.
 

Nastavno na narećenu Objavu biračima daju se slijedeće detaljnije obavijesti.

Zainteresirani birači/ce mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje u ovom Uredu državne uprave i to u njegovu sjedištu u Dubrovniku ili u ispostavama u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama prema mjestu svoga prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme, a u dane 09. ožujka, 16. ožujka i 23. ožujka 2013. godine (subote) od 08-12 sati.
 

Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno do srijede 03. travnja 2013. godine i to u:

1. Sjedištu službe u Dubrovniku, Vukovarska 16, svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/351-116 i 020/351-097 i telefaks 020/351-208;
2. Ispostavi u Korčuli, Trg A. i S. Radića 1. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon /020716-111 i telefaks 020/716-112;
3. Ispostavi u Lastovu, Dolac broj 3. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/801-028 i telefaks 020/801-389 ili 020/801-077;
– 2 –
4.Ispostavi u Metkoviću, Stjepana Radića 3. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/681-655, 020/690-105 i 020/690-087, telefaks 020/690-106;
5. Ispostavi u Pločama, Trg kralja Tomislava 16. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/679-135, 020/679-132 i telefaks 020/676-509, 020/679-228;
6.Matičnim uredima, odnosno pripadajućim matičnim područjima u mjestu prebivališta u uredovno vrijeme, s tim da matični uredi, odnosno pripadajuća matična područja neće raditi u naznaćene subote.
Birači/ce koji/e prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani/e u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to:
 

1. dana 13. travnja 2013. godine za sve vrijeme glasovanja u unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama ovoga Ureda državne uprave navedenim pod točkama 1. – 5.

2. dana 14. travnja 2013. godine za sve vrijeme glasovanja u unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama ovoga Ureda državne uprave navedenim pod točkama 1. – 6.

 
 
Ured državne uprave
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

 

Skip to content