LAG 5 RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5"

Radno mjesto: Stručni suradnik Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5"
Mjesto rada: Orebić/Mljet
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godine) na pola radnog vremena
Objava natječaja: 19.1.2015.
Rok za prijavu: 27.1.2015.

Više informacija o natječaju: Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine na pola radnog vremena, s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.
Od kandidata/kinje se oćekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:
-izradu projektnih prijedloga
-uspostava i održavanje kontakata sa članovima Udruge na području otoka Mljeta i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
-promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom na području otoka Mljeta, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
-praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
-identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
-pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge na području otoka Mljeta i ostalim stanovnicima otoka Mljeta.
-Organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Mljeta,
-izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, voćenje zapisnika i arhiva, -upoznavanje javnosti otoka Mljeta s radom Udruge,
-obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

Završen diplomski sveučilišni studij (min. 300 ECTS bodova) iz područja ekonomskih znanosti te
-visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava
-poćeljno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
-poznavanje LEADER metodologija i programa EFARD, ERDF, Erasmus +, ESF
-praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
-dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
-odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
-odlično poznavanje rada na računalu,
-posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

-životopis / CV.

Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja. Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Probni rad od 6 mjeseci je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 27. siječnja 2015. preporućenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5 Zrinsko-Frankopanska
2 20 250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje-stručni suradnik"

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.
Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr

Marija Roglić, mag.oec et inf.
Lokalna akcijska grupa "LAG 5" Zrinsko-Frankopanska 2,
20250 Orebić tel: 020 713-472 mob: 099 496-5460

Skip to content