Porez na nekretnine – obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 410-01/17-01-01
URBROJ:2117/07-07/17-01/05
Trpanj, 30. ožujka 2017.

O B A V I J E S T
VLASNICIMA /KORISNICIMA NEKRETNINA

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16) određeno je da su od 01. siječnja 2018.godine, sve jedinice lokalne samouprave DUŽNE uvesti i naplaćivati porez na nekretnine (ukida se komunalna naknada i porez na kuću za odmor).

Predmet oporezivanja je nekretnina.

Nekretninom se smatra:
– stambeni i poslovni prostor,
– garažni prostor i drugi pomoćni prostor,
– ostali prostori bez namjene,
– građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (vlasnik nekretnine). Iznimno, porezni obveznik je nesamostalni posjednik (korisnik nekretnine) ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

Ako je vlasnik nepoznat te ako nema valjanog pravnog temelja za posjedovanje nekretnine, nesamostalni posjednici nekretnine dužni su dati izjavu tko se za potrebe ovoga Zakona smatra poreznim obveznikom.

Iznimno, ako porezni obveznik nije poznat, obveznikom plaćanja poreza smatra se nekretnina kojoj će se zaključkom dodijeliti zastupnik po službenoj dužnosti prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak.

Porezna osnovica – porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.

Utvrđivanje poreza – godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti boda (B)
2. koeficijenta zone (Kz)
3. koeficijenta namjene (Kn)
4. koeficijenta stanja (Ks)
5. koeficijenta dobi (Kd)

Općinsko vijeće će svojom odlukom utvrditi visine navedenih koeficijenata i parametre za obračun poreza na nekretnine. Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj porez na nekretnine utvrdit će rješenjem o porezu na nekretnine koje će donjeti do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu, a prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i ono će biti na snazi dok ne nastanu promjene koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Kako bi Općina Trpanj mogla ispuniti zakonske obveze u pogledu utvrđenja poreza na nakeretnine, pozivamo sve porezne obveznike s područja Općine Trpanj, da nam dostave popunjen obrazac (obrasce) koji su vam dostavljeni na kućnu adresu. Obrazac je nužno pravilno i istinito popuniti, te za sve unesene podatke dostaviti raspoložive dokazee, a potom popunjeni obrazac dostaviti natrag u Općinu Trpanj, osobno ili poštom, na adresu:Općina Trpanj, jedinstveni upravni odjel, Kralja Tomislava 41. Napominjemo da je u obrascu kojeg je od strane ovog Upravnog odjela dobio ili će tek dobiti svaki poreski obveznik, u rubrici „stanje nekretnine“ potrebno navesti u kakvom je stanju nekretnina: 1. Prostor nije prikladan za uporabu 2. Prostor prikladan svojoj namjeni 3. Prostor prikladan za uporabu sukladno svojoj namjeni te raspolaže dodatnim sadržajima (npr. bazen i sl.) Ukoliko nemate potreban broj i vrstu obrazaca za stambeni ili poslovni prostor, iste možete zatražiti u Općini Trpanj ili preuzeti s web stranice Općine Trpanj .

POREZ NA NEKRETNINE – STAMBENI PROSTOR
POREZ NA NEKRETNINE – POSLOVNI PROSTOR

VAŽNO!!!! Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na temelju podataka kojima raspolaže Jedinstveni upravni odjel, s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

Pročelnica Nada Ivanković, dipl.iur.

Lag 5 – raspored

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da se uredovni dan LAG-a 5 održavaju prema sljedećem rasporedu:
13. veljače 2017. (ponedjeljak) od 08:00 do 12:00 sati u Lumbardi – prostorije Općine Lumbarda;
14. veljače 2017. (utorak) od 09:00 do 12:00 sati u Stonu – vijećnica Općine Ston;
21. veljače 2017. (utorak) od 09:00 do 12:00 sati u Veloj Luci- vijećnica Općine Vela Luka.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav,
Lokalna akcijska grupa ”LAG 5” Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98,
20250 Orebić tel. +38520713472

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Trpanj

086_160719_izvornik_tekst-grafika

086_160718_izvornik_graf-dio_1-namjena

086_160718_izvornik_graf-dio_2a-promet-ptt-elektro

086_160718_izvornik_graf-dio_2b-ViK

086_160718_izvornik_graf-dio_3a-priroda-kultura

086_160718_izvornik_graf-dio_3b-stanista

086_160718_izvornik_graf-dio_3c-uvjeti

086_160718_izvornik_graf-dio_4-1

086_160718_izvornik_graf-dio_4-2

086_160718_izvornik_graf-dio_4-3

086_160719_izvornik_obrazlozenje

Skip to content