IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

za čelnika tijela naručitelja-Općine Trpanj (članak 13. stavak 2. točka 1.)

IZJAVA

kojom ja, Jakša Franković na dužnosti načelnika Općine Trpanj u naručitelju Općina Trpanj izjavljujem da kao privatna osoba
1. istovremeno s obnašanjem dužnosti ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2. nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Trpanj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

U Trpnju, 02. siječnja 2012.g.
Općinski načelnik

Jakša Franković, dipl.oec.

 

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/11, 83/13 i 143/13)

za čelnika tijela naručitelja-Općine Trpanj (članak 13. stavak 2. točka 1.)

 

I Z J A V A

kojom ja, Kristina Murina na dužnosti zamjenice načelnika Općine Trpanj u naručitelju Općina Trpanj izjavljujem da kao privatna osoba
1. istovremeno s obnašanjem dužnosti ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima
2. nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovaa u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Trpanj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

U Trpnju, 01. lipnja 2013.g.
Zamjenica Općinskog načelnika
Kristina Murina